Sprawdzony serwis z interesującymi artykułami.

lean warsztaty

0
Posted in Bez kategorii By admin

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się zmiany w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. lean materiały szkolenia Nadrzędnym celem lean managment jest więc zlikwidowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne techniki z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania oceny, które czynności są niepotrzebne dla firmy.